Huuhkaja

Huuhkaja
Våningsyta 64,4 m2
Förstukvik 28 m2
Totalyta 92 m2

Huuhkaja a modern villa and can be used as a house as well.

Huuhkaja is a modern and elegant villa.

Färgkarta för väggar
Timmervägg
Mellanvägg
Tegelvägg
Eldstad/rökgång/bastuugn
Fönster
Färgkarta för golv
Torrutrymmen
Vårutrymmen
Terrass/förstukvist/balkong